ست های معاینه

محصولات این بخش شامل گوشی ، قد سنج ، فشارسنج ، ترازو ، الکتروکاردیوگراف و چراغ قوه می باشد.

ست های معاینه

اتو اسکوپ ساده با دسته پلاستیکی مدل ۳۵۳ گولند انگلستان + کیف
ست اتو اسکوپ و آفتالما اسکوپ ساده مدل N3028 گولند انگلستان
ست اتواسکوپ و آفتالمااسکوپ مدل ۸۷۰۰ گولند انگلستان
ست اتو رینو کامل مدل ۳۰۰۳ گولند انگلستان
ست اوتورینو کامل هالوژن مدل ۶۴۴۰۴ گولند انگلستان
آفتالمااسکوپOP-10 تک ساخت چین
ست اتواسکوپ و آفتالما اسکوپ ساخت چین OPT-10

گوشی

گوشی معاینه با  CE RAPPAPORT WITH CLOCK مدل HS-30C
گوشی معاینه دو طرفه CE SPRAGUE RAPPAPORTمدل HS-30B
گوشی کاردیولوژی
گوشی اطفال آلومینیوم  ساخت چین CR1

قد سنج

قد سنج تک ساخت چین

فشارسنج

فشارسنج عقربه ای بازویی HS-2000با گوشی معاینه HS-30B
فشارسنج عقربه ای بازویی دو کاف نوزاد و اطفال جعبه جدید
فشارسنج عقربه ای بازویی دو کاف نوزاد و اطفال جعبه ALP
فشارسنج عقربه ای دیواری مدل D60
فشارسنج عقربه ای دیواری مدل E60
فشارسنج عقربه ای پایه دار در ۲ مدل
فشارسنج جیوه ای دیواری TXJ-20A
فشارسنج دیجیتال۵۲۰  LD-
فشارسنج دیجیتال سخنگو LD-576

ترازو

ترازوی دیجیتال نوزاد ۲۰ کیلو با قدسنج
ترازوی عقربه ای نوزاد ۲۰ کیلو مدل BB20
ترازوی قپانی نوزاد ۲۰ کیلو  طرح SECAساخت چین
ترازوی عقربه ای بزرگسال ۱۲۰ کیلو با قدسنج ساخت چین
ترازوی قپانی بزرگسال ۱۶۰ کیلو  با قد سنج ساخت چین
ترازوی دیجیتال بزرگسال ۱۶۰ کیلو با قد سنج ساخت چین
ترازوی عقربه ایCAMRY بزرگسال DT602 ساخت چین
ترازوی دیجیتال پرسونال مدل ۹۰۱۵ ساخت چین
ترازوی دیجیتال پرسونال مدل ۹۰۱۴ ساخت چین
ترازوی دیجیتال پرسونال مدل ED37 ساخت چین

الکتروکاردیوگراف

الکتروکاردیوگراف یک کاناله ساخت چین

چراغ قوه

چراغ قوه معاینه دوراسل ساخت چین

 

X