نحوه خرید به چه صورت می باشد؟

برای خرید محصولات پس از افزودن محصول به سبد خرید، با کلیک روی تصویر سبد خرید  و یا با رفتن روی فروشگاه در منو به صفحه سبد خرید رفته و خرید خود را نهایی میکنید.