محصول شما طی چند روز به دست من میرسد؟

محصولات فروشگاه ظرف مدت یک تا سه روز کاری آماده بسته بندی و ارسال میگردند،برای پست محصولات به شهرهای غیر از تهران دو گزینه پست پیشتاز و پست سفارشی انتخاب شده اند.