تجهیزات ارتوپدی

شکم و کمر

EB-506کرست کمر سفید ساخت تایوان
EB-514کرست کمر سفید ساخت تایوان
EB-537کرست کمر فنردار ساخت تایوان
EB-501 شکم بند ساده ساخت تایوان
EB-523کمربند مغناطیسی
OH-501فتق بند دوطرفه ساخت تایوان
OH-502بیضه بند دوطرفه ساخت تایوان
OH-503بیضه بند ورزشی
OH-504شلوار لاغری کوتاه ساخت تایوان
OH-506ناف بند نوزاد
OB-501 شکم بند حاملگی ساخت تایوان
WB-501 شکم بند حاملگی ساخت تایوان
WB-504 شکم بند ممتاز ساخت تایوان
NB-507شکم بند لاغری ۲۰ سانت
NB-516 شکم بند لاغری ۲۵ سانت
NB-539 شکم بند لاغری ۳۰ سانت

گردن و شانه

OH-001گردن بند ساده ساخت تایوان
OH-002گردن بند نرم ساخت تایوان
OH-003گردن بند چانه دار ساخت تایوان
OH-101Aقوز بند ساخت تایوان
OH-102قوز بند ساخت تایوان
OH-103کتف بند ساخت تایوان
NS-102کتف بند ساخت تایوان
ES-001هد بند ساخت تایوان

دست

FS-203 ساپورت آرنج
SS-201آرنج بند ساخت تایوان
AS-401مچ بند ساخت تایوان
ES-403مچ بند شستی کشی
WH-301مچ بند قفل دار ساخت تایوان
NS-201آرنج بند ساخت تایوان
NS-202ساعد بند تنیس ساخت تایوان
NS-203بازوبند تنیس ساخت تایوان
NS-302مچ بند ساخت تایوان
NS-305مچ بند شستی کشی
ES-207باند آرنج ساخت تایوان

پا

NS-703زانو بند ساخت تایوان
NS-706زانو بند فنردار ساخت تایوان
NS-707زانو بند ممتاز ساخت تایوان
NS-901ساق بند ساخت تایوان
NS-902ساق بند ساخت تایوان
WH-901کفش ارتوپدی گچ ساخت تایوان
OH-925هالوکس والوکس
OO-0018کفش گچ
OO-121ژل لای انگشت پا
OO-129کفی سیلیکونی پا کامل
OO-131کفی سیلیکونی پاشنه پا
SS-701زانو بند ساخت تایوان
SS-901قوزک بند ساخت تایوان
SS-801Fعضله بند پشت ساق پا ساخت تایوان
ES-603جوراب کشی پیشگیری
ES-734زانو بند پشمی
ES-901قوزک بند مچ پا کشی
جوراب واریس بالای زانو فشار۳۰-۲۰
X