اکسیژن تراپی و بیهوشی

محصولات این بخش شامل کپسول ، اکسیژن ساز ، ونتیلاتور ، مانومتر و آمبوبک می باشد.

کپسول

کپسول اکسیژن تراپی ۲.۵ لیتری آلومینیوم ساخت چین
کپسول اکسیژن۵ لیتری ساخت چین دارای تاییدیه استاندارد
کپسول اکسیژن ۱۰ لیتری ساخت چین دارای تاییدیه استاندارد
کپسول اکسیژن ۱۵ لیتری ساخت چین دارای تاییدیه استاندارد
کپسول اکسیژن ۲۰ لیتری ساخت چین دارای تاییدیه استاندارد
کپسول اکسیژن ۴۰ لیتری ساخت چین دارای تاییدیه استاندارد

اکسیژن ساز

اکسیژن ساز ۵ لیتری DYNMEDساخت چین
اکسیژن ساز ۸ لیتری DYNMED ساخت چین

ونتیلاتور

ونتیلاتور اورژانس مدل J-IIIC ساخت چین
ونتیلاتور اورژانس مدل J-IIIA ساخت چین

مانومتر

مانومتر اکسیژن طبی با مرطوب کننده ساخت چین
مانومتر CO2 برقی ساخت چین

آمبوبک

آمبوبک pvc  نوزاد
آمبوبک pvc  اطفال
آمبوبک pvc  بزرگسال

سایر محصولات اکسیژن تراپی و بیهوشی

ماسک CPR
X