تخت ریکاوری

تخت ریکاوری

  • طول کامل این تخت 193 سانتی متر و عرض آن 64 سانتی متر
  • بیشترین ارتفاع تخت 90 سانتی متر و کمترین ارتفاع ممکن تخت 50 سانتی متر
  • تنظیم درجه­ای قسمت پشت به اندازه
  • بیشترین نیروی استاتیکی قابل تحمل 250 کیلوگرم و بیشترین نیرو دینامیکی 135 کیلوگرم

 

مقایسه