فشارسنج عقربه ای بازویی HS-2000 با گوشی معاینه HS-30B

فشارسنج ساخته شده از آلیاژ مخصوص آلومینیوم برای مانومتر، کاف از نایلون کلاسیک، دو تیوب بزرگ سال از جنس PVC، شیر آزاد کننده هوا.

گوشی معاینه که برای بزرگسال و کودکان می­توان استفاده کرد که قطر این گوشی برای بزرگسالان 47 میلی­متر و برای کودکان 38 میلی­مترکه جنس این گوشی از آلومینیوم می­باشد. همچنین جنس تیوب این گوشی از pvc می­باشد.

مقایسه
دسته: برچسب: