چراغ اتاق عمل ۴ شعله پایه دار مدل LUX40.000

مقایسه

توضیحات