چراغ اتاق عمل ۵ شعله پایه دار مدل LUX50.000

مقایسه

توضیحات